Komitet Redakcyjny

Małgorzata Ciszewska
Joanna Krauze-Karpińska (redaktor naczelna)
Mieczysław Mejor
Teresa Michałowska (członek honorowy)
Krzysztof Mrowcewicz
Magdalena Piskała (sekretarz redakcji)
Marek Prejs
Paweł Stępień
Jacek Wójcicki

Studia Staropolskie. Series Nova

Nobis opernique favete. Studia nad Gallem Anonimem
pod red. Andrzeja Dąbrówki, Edwarda Skibińskiego i Witolda Wojtowicza
Cena: 35,00
Biernat i inni
Teresa Michałowska
Cena: 30,00
Wiązanie sobótkowe. Studia o Janie Kochanowskim
pod red. Estery Lasocińskiej i Wiesława Pawlaka
Cena: 39,00
Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki biskupa Wincentego
Pod redakcją Andrzeja Dąbrówki i Mikołaja Olszewskiego
Cena: 39,00