O serii

Seria wydawana przez IBL PAN od 1963 r.(wcześniej- przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu), do T. 12 (1969 r.) wspólnie z Katedrą Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w koedycji z Fundacją "Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych".

Komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (redaktor naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński.

Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej

KULTUROWE WIZUALIZACJE DOŚWIADCZENIA
praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Boleckiego i Adama Dziadka
Cena: 36,75
LITERACKIE REPREZENTACJE DOŚWIADCZENIA
Pod red. Włodzimierza Boleckiego i Ewy Nawrockiej.
Cena: 33,60
LITERATURA I WIEDZA
Pod red. Włodzimierza Boleckiego i Elżbiety Dąbrowskiej.
Cena: 37,80
NARRACJA I TOŻSAMOŚĆ (II). ANTROPOLOGICZNE PROBLEMY LITERATURY
Praca zbiorowa. Red. Włodzimierz Bolecki i Ryszard Nycz.
Cena: 33,60
Genologia dzisiaj
(praca zbior.; red. Włodzimierz Bolecki, Ireneusz Opacki)
Cena: 18,91