Dramat polski. Reaktywacja

Dzień gniewu. Dramaty
Roman Brandstaetter
Cena: 44,00
Królestwo. Dramaty
Marian Pankowski / wybór i wstęp Tomasz Chomiszczak
Cena: 44,00
Kreacja. Dramaty
Ireneusz Iredyński / wybór i wstęp Zbigniew Majchrowski; oprac. Paulina Sieniuć
Cena: 40,00
Aktor. Dramaty
Bogusław Schaeffer / wybór i wstęp Artur Grabowski; oprac. Anna Szymonik
Cena: 40,00
Orfeusz. Dramaty
Anna Świrszczyńska / wybór i wstęp Ewa Guderian-Czaplińska, opracowanie Maria Kozyra
Cena: 38,00
Krzak gorejący. Dramaty
Janusz Krasiński / wybór i wstęp Wanda Zwinogrodzka, opracowanie Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska
Cena: 40,00