O serii "Filologia XXI"


Komitet redakcyjny


Maria Prussak (redaktor naczelna)
Paweł Bem
Łukasz Cybulski
Andrzej Piotr Lesiakowski


Dotychczas ukazały się tomy

1. Rachela Kapłanowa [Maria Renata Mayenowa], „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Problemy kompozycji, wstęp T. Dobrzyńska, oprac. tekstu i posłowie M. Prussak, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2013

2. Maria Prussak, Od słowa do słowa. Na marginesach krytyki tekstu, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2013

3. Roman Zimand, „Dziennik” Adama Czerniakowa – próba lektury, wstęp J. Zieliński, oprac. tekstu P. Sieniuć, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2014

4. Zofia Stefanowska, Mapa romantyzmu polskiego. Pisma z lat 1964–2007, posłowie Z. Łapiński, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2014

5. Pierre-Marc de Biasi, Genetyka tekstów, przekł. F. Kwiatek, M. Prussak, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2015

6. Tożsamość tekstu. Tożsamość literatury, red. P. Bem, Ł. Cybulski, M. Prussak, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2016

7. Jerome McGann, Nowa Respublica litteraria. Pamięć i nauka w wieku cyfryzacji, przekł. P. Bem, Ł. Cybulski, O. Mastela, J. Prussak, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2016

8. Archiwa i bruliony pisarzy. Odkrywanie, red. M. Prussak, P. Bem, Ł. Cybulski, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2017

9. Paweł Bem, Dynamika wariantu. Miłosz tekstologicznie, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2017

10. Łukasz Cybulski, Krytyka tekstu na rozdrożach. Anglo-amerykańska teoria edytorstwa naukowego w drugiej połowie XX w., Wyd. IBL PAN, Warszawa 2017

11. Marek Troszyński, Alchemia rękopisu. „Samuel Zborowski” Juliusza Słowackiego, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2017

12. Filologia. Lekcja wolności. Antologia rosyjskich tekstów naukowych, wybór M. Prussak, oprac. redakcyjne P. Bem, przekł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, M. Duszkin, A. Pomorski, M. Prussak, E. Skalińska, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2017

13. John Bryant, Płynny tekst. Teoria zmienności tekstów i edytorstwa w dobie książki i ekranu, przekł. Ł. Cybulski, red. merytoryczna A.P. Lesiakowski, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2020

Tomy 3–12 były finansowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2017. Z tego programu sfinansowane zostały także następujące książki powstałe w ramach prac Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego:

Dynamika Wacława Berenta, red. A. Wójtowicz, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2016

Irena i Tadeusz Byrscy, Czesław Miłosz, Korespondencja, oprac. i komentarze P. Bem przy współpracy M. Prussak, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2017

Metafora – tekst – dyskurs, red. G. Grochowski, J. Kordys, J. Leociak, M. Prussak, „Colloquia Mayenoviana”, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2017
 

Filologia XXI

ARCHIWA I BRULIONY PISARZY. ODKRYWANIE
pod redakcją Marii Prussak, Pawła Bema i Łukasza Cybulskiego
Cena: 35,00
NOWA RESPUBLICA LITTERARIA
Jerome McGann
Cena: 42,00
TOŻSAMOŚĆ TEKSTU. TOŻSAMOŚĆ LITERATURY
pod redakcją Pawła Bema, Łukasza Cybulskiego, Marii Prussak
Cena: 35,00
GENETYKA TEKSTÓW
Pierre-Marc de Biasi
Cena: 35,00
MAPA ROMANTYZMU POLSKIEGO
Zofia Stefanowska
Cena: 37,00