O serii

Komitet redakcyjny:
Grażyna Borkowska
Adam Dziadek (przewodniczący)
Filip Mazurkiewicz
Ryszard Nycz
Tomasz Tomasik