Studia Staropolskie. Series Nova

Nobis opernique favete. Studia nad Gallem Anonimem
pod red. Andrzeja Dąbrówki, Edwarda Skibińskiego i Witolda Wojtowicza
Cena: 35,00
Biernat i inni
Teresa Michałowska
Cena: 30,00
Wiązanie sobótkowe. Studia o Janie Kochanowskim
pod red. Estery Lasocińskiej i Wiesława Pawlaka
Cena: 39,00
Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki biskupa Wincentego
Pod redakcją Andrzeja Dąbrówki i Mikołaja Olszewskiego
Cena: 39,00