O serii

Skład komitetu redakcyjnego:
Teresa Michałowska (założycielka serii)
Andrzej Dąbrówka
Dorota Gacka (sekretarz)
Jerzy Mańkowski
Mieczysław Mejor (redaktor naczelny)
Jacek Soszyński
Beata Spieralska

Seria "Bibliotheca Litterarum Medii Aevi" ułatwia dostęp do źródeł dawnej wiedzy teoretycznej o poezji i prozie, nieodzownych dla zrozumienia i poprawnej interpretacji piśmiennictwa średniowiecznego. Obok traktatów teoretycznych pojawią się w niej także przekłady wybitnych dzieł, składających się na kanon obowiązkowych lektur w średniowiecznym programie nauczania gramatyki i retoryki.

Bibliotheca Litterarum Medii Aevi

GODFRYD z VINSAUF (De Vino Salvo): NOWA POETYKA (POETRIA NOVA)
Przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy: Dorota Gacka.
Cena: 26,25