O serii

Skład komitetu redakcyjnego:
Teresa Michałowska (założycielka serii)
Dorota Gacka (sekretarz)
Mieczysław Mejor (redaktor naczelny)

Seria "Bibliotheca Litterarum Medii Aevi" ułatwia dostęp do źródeł dawnej wiedzy teoretycznej o poezji i prozie, nieodzownych dla zrozumienia i poprawnej interpretacji piśmiennictwa średniowiecznego. Obok traktatów teoretycznych pojawią się w niej także przekłady wybitnych dzieł, składających się na kanon obowiązkowych lektur w średniowiecznym programie nauczania gramatyki i retoryki.

Bibliotheca Litterarum Medii Aevi

Elegie
Maksymian / przekład z języka łacińskiego, wstęp i objaśnienia Anna Maria Wasyl
Cena: 20,00
Ekloga / przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy Dorota Gacka
Teodulus / przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy Dorota Gacka
Cena: 10,00
O inwencji retorycznej/De inventione
Marcus Tullius Cicero/przekład Karolina Ekes, wstęp i przypisy Bartosz Awianowicz
Cena: 30,00
Laborintus
Eberhard z Bremy (przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy Dorota Gacka)
Cena: 20,00
GODFRYD z VINSAUF (De Vino Salvo): NOWA POETYKA (POETRIA NOVA)
Przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy: Dorota Gacka.
Cena: 26,25