O serii

Skład komitetu redakcyjnego:
Teresa Michałowska (założycielka serii)
Andrzej Dąbrówka
Dorota Gacka (sekretarz)
Jerzy Mańkowski
Mieczysław Mejor (redaktor naczelny)
Jacek Soszyński
Beata Spieralska

Seria "Bibliotheca Litterarum Medii Aevi" ułatwia dostęp do źródeł dawnej wiedzy teoretycznej o poezji i prozie, nieodzownych dla zrozumienia i poprawnej interpretacji piśmiennictwa średniowiecznego. Obok traktatów teoretycznych pojawią się w niej także przekłady wybitnych dzieł, składających się na kanon obowiązkowych lektur w średniowiecznym programie nauczania gramatyki i retoryki.

Bibliotheca Litterarum Medii Aevi

De hiis malis que aguntur in hoc mundo/ O niedolach, które rządzą na tym świecie, De curie miseria/ O marności życia dworskiego
Mikołaj Oloch z Szamotuł/ wydanie, przekład z języka łacińskiego, wstęp i komentarz Mieczysław Mejor
Cena: 30,00
KSIĘGA TOBIASZA
Mateusz z Vendome
Cena: 30,00
BAJKI
Awian
Cena: 25,00
KSIĘGA PRZYSŁÓW
Alan z Lille
Cena: 20,00
DIDASCALICON
Hugon ze Świętego Wiktora
Cena: 30,00