Contents of volumes „Studia Staropolskie. Series Nova"

Vol. XLI (CXVII). Estera Lasocińska, The Epicurean Idea of Happiness in the Literature of Polish Renaissance and Baroque. From Callimachus to Potocki, Warszawa 2014

Vol. XXXIX (XCV). Krystyna Wierzbicka-Trwoga, Sacred Poetry. Three Religious Cycles of the European Baroque, Warszawa 2014

Vol. XXXVIII (XCIV). Joanna Kulas, The Discarded Topos. The Tablet of Cebes in Polish Culture of the 16th Century, Warszawa 2014

Vol. XXXVII (XCIII). The Vision of Polycarp: Medieval Conversations of Man with Death, ed. by A. Dąbrówka, P. Stępień, Warszawa 2014

Vol. XXXV (XCI). Maciej Pieczyński, Circe, Proteus and A Lute Out of Tune. Late-baroque Polish Religious Poetry in Light of Theoretical Pronouncements, Warszawa 2013

Vol. XXXIV (XC). Mariusz Leńczuk, Medieval Translations of the Roman Canon of the Mass. The Lexical Variants, Warszawa 2013

Vol. XXXII (LXXXVIII). Barbara Niebelska-Rajca, "Enargeia” and "Energeia” in Renaissance and Baroque Literary Criticism, Warszawa, 2012

Vol. XXIII (LXXIX). Magdalena Piskała, Divine Love and Innocent Wit. Studies on Epigrammatic Works by Maciej Kazimierz Sarbiewski and Albert Ines, Warszawa, 2009

Vol. XXI (XCV). Mirosław Lenart, Miles Pius et Iustus. Christian Soldier of Catholic Faith in the Culture and Writing of Early Republic of Poland (16th – 18th Century), Warszawa 2009

Studia Staropolskie. Series Nova

Patavium, Pava, Padwa
Mirosław Lenart
Cena: 28,00
Pogranicza teatralności. Poezja, poetyka, praktyka
Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Dąbrówki
Cena: 20,00
Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej
Praca zbiorowa pod redakcją Wiesława Pawlaka i Magdaleny Piskały
Cena: 35,00
Miles pius et iustus
Lenart Mirosław
Cena: 32,55