O serii

„Studia Staropolskie. Series Nova” to wydawnictwo zainicjowane przez prof. dr. hab. Teresę Michałowską jako kontynuacja i rozwinięcie dawnej serii wydawniczej „Studia Staropolskie”. Tomy poświęcone są upowszechnianiu badań nad szeroko pojętą kulturą epok dawnych. Publikujemy najciekawsze prace z zakresu historii literatury, języka oraz zjawisk kulturowych począwszy od średniowiecza aż po wiek XVIII. Celem serii jest przedstawianie kultury staropolskiej w różnych kontekstach, także dość odległych, wbrew nazwie, wykraczających niejednokrotnie poza granice dawnej Rzeczypospolitej. Tematyka tomów jest więc bardziej uniwersalna, dotyczy dzieł napisanych nie tylko po polsku.
 

Studia Staropolskie. Series Nova

W ŻYWIOLE TEKSTU
Głażewski Jacek
Cena: 27,30
Miles pius et iustus
Lenart Mirosław
Cena: 32,55
"Wirydarz poetycki" Jakuba Teodora Trembeckiego
Joanna Krauze-Karpińska
Cena: 38,85
Boże miłości i wstydliwe dowcipy
Magdalena Piskała
Cena: 32,55
Onus Athlanteum
Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Dąbrówki i Witolda Wojtowicza
Cena: 38,85