Nowości

LYOTARD, DERRIDA, HILLIS MILLER I INNI
Pod redakcją Ewy Bobrowskiej (redaktor naczelna), Moniki Murawskiej i Magdaleny Rudkowskiej
Cena: 49,00
SIŁA I SŁABOŚĆ
Filip Mazurkiewicz
Cena: 42,00
PRZESTRZEŃ "OZIMINY" WACŁAWA BERENTA
Aleksandra Wójtowicz
Cena: 42,00
REFLEKSJA HUMANISTYCZNA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
Pod redakcją Aleksandry Wójtowicz i Jacka Paulinka
Cena: 35,00
LISTY DO ZENONA PRZESMYCKIEGO Z LAT 1887-1901
Zofia Trzeszczkowska (Adam M-ski)
Cena: 45,00