Nowości

MAPA ROMANTYZMU POLSKIEGO
Zofia Stefanowska
Cena: 37,00
CZYTANIE KRASICKIEGO
pod redakcją Teresy Kostkiewiczowej, Romana Doktóra, Bożeny Mazurkowej
Cena: 38,00
PAMIĘĆ I AFEKTY
pod redakcją Zofii Budrewicz, Romy Sendyki i Ryszarda Nycza
Cena: 39,00
HOLOKAUST. AUTO(TANATO)GRAFIE
Ubertowska Aleksandra
Cena: 35,00

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl