Nowości

LISTY
Listy opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła Barbara Szargot
Cena: 42,00
FORMY MĘSKOŚCI 2
Redakcja Adam Dziadek
Cena: 42,00
PO JEDWABNEM
Piotr Forecki
Cena: 42,00
FORMY MĘSKOŚCI 1
Redakcja Adam Dziadek i Filip Mazurkiewicz
Cena: 48,00

 

 

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45