Nowości

MIEJSCA TRUDNE - TRANSDYSCYPLINARNY MODEL BADAŃ
Pod kierunkiem naukowym Aleksandry Wójtowicz
Cena: 42,00
MOWY POGRZEBOWE
Jakub Sobieski
Cena: 45,00
BEZINTERESOWNA CIEKAWOŚĆ...
Anna Zeidler-Janiszewska
Cena: 49,00
PARNAS OŚWIECONYCH
Wojciech Kaliszewski
Cena: 35,00
LYOTARD, DERRIDA, HILLIS MILLER I INNI
Pod redakcją Ewy Bobrowskiej (redaktor naczelna), Moniki Murawskiej i Magdaleny Rudkowskiej
Cena: 49,00