Nowości

Królestwo
Marian Pankowski
Cena: 44,00
POEZJE ZEBRANE. Tom 4
Adam Stanisław Naruszewicz
Cena: 35,00
Sylwetka ideowa Zygmunta Krasińskiego
Aleksandra Sekuła
Cena: 38,00
PRZYPOMNIANE
praca zbiorowa pod redakcją Ewy Głębickiej i Alicjii Szałagan
Cena: 29,00

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl