Nowości

KRAJOBRAZY ZAGŁADY
Jacek Małczyński
Cena: 35,00
POETYKI EKOCYDU
Pod redakcją Aleksandry Ubertowskiej, Dobrosławy Korczyńskiej-Partyki i Ewy Kuliś
Cena: 48,00
ROMANTYCZNY ANTYKAPITALIZM
Katarzyna Czeczot, Michał Pospiszyl
Cena: 35,00
INFLANCKIE PITORESKI
Teresa Rączka-Jeziorska
Cena: 45,00
SYGNATURY CHOROBY
Iwona Boruszkowska
Cena: 42,00
WIELKIE PORUSZENIE
Kinga Siewior
Cena: 48,00