Nowości

BEZINTERESOWNA CIEKAWOŚĆ...
Anna Zeidler-Janiszewska
Cena: 49,00
PARNAS OŚWIECONYCH
Wojciech Kaliszewski
Cena: 35,00
LYOTARD, DERRIDA, HILLIS MILLER I INNI
Pod redakcją Ewy Bobrowskiej (redaktor naczelna), Moniki Murawskiej i Magdaleny Rudkowskiej
Cena: 49,00
SIŁA I SŁABOŚĆ
Filip Mazurkiewicz
Cena: 42,00
PRZESTRZEŃ "OZIMINY" WACŁAWA BERENTA
Aleksandra Wójtowicz
Cena: 42,00