Nowości

PAMIĘĆ WIELOKIERUNKOWA
Michael Rothberg
Cena: 39,00
DYNAMIKA WACŁAWA BERENTA
pod redakcją Aleksandry Wójtowicz
Cena: 25,00
ŚWIAT (W) POLSKIEJ DRAMATURGII NAJNOWSZEJ
pod redakcją Jacka Kopcińskiego
Cena: 58,80
PUBLICYSTYKA 1889-1919
Stefan Żeromski
Cena: 39,90
1984. LITERATURA I KULTURA SCHYŁKOWEGO PRL-U
pod redakcją Kamili Budrowskiej, Elżbiety Jurkowskiej i Wiktora Gardockiego
Cena: 42,00

 

 

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45