Nowości

Ciała zdruzgotane, ciała oporne
Pod redakcją Adama Lipszyca i Marka Zaleskiego
Cena: 42,00
Kulturowa historia literatury
Pod redakcją Anny Łebkowskiej i Włodzimierza Boleckiego
Cena: 48,00
GENETYKA TEKSTÓW
Pierre-Marc de Biasi
Cena: 35,00
DZIEJE GRZECHU TOM II
Stefan Żeromski
Cena: 25,00
 DZIEJE GRZECHU TOM I
Stefan Żeromski
Cena: 25,00
Zagłada w "Medalionach" Zofii Nałkowskiej
Pod redakcją Tomasza Żukowskiego
Cena: 39,00

 

 

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45