Nowości

ROMANTYZM W LUSTRZE POSTMODERNIZMU
Pod redakcją Wojciecha Hamerskiego, Michała Kuziaka i Sławomira Rzepczyńskiego
Cena: 38,00
Do Rzymu!
Olaf Kwapis
Cena: 38,00
ZAMIAST EPICKIEJ SYNTEZY
Łukasz Pawłowski
Cena: 25,00
WARSZAWA W OCZACH PISAREK
Małgorzata Büthner-Zawadzka
Cena: 35,00
WIDZENIE POLIKARPA
Pod redakcją Andrzeja Dąbrówki i Pawła Stępnia
Cena: 31,00

 

 

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45