Nowości

CZERWONA PIŁKA
Mieczysław Piotrowski
Cena: 35,00
LĘKI PORANNE
Stanisław Grochowiak
Cena: 39,90
STRUKTURALIZM W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
praca zbiorowa pod redakcją Danuty Ulickiej i Włodzimierza Boleckiego
Cena: 39,00
WÓZ ŻAGORNANTA
Eliza Orzeszkowa
Cena: 23,10
PROBLEM RELIGII W POLSKICH DZIENNIKACH INTYMNYCH
Katarzyna Nadana-Sokołowska
Cena: 25,00
PŁEĆ I NARÓD: TRANS/LOKACJE
Karolina Krasuska
Cena: 20,00

 

 

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45