Archiwum Humanistyki XX Wieku

Biblioteka Pisarzy Staropolskich

Badania Polonistyczne za Granicą

Inedita z II Połowy XIX Wieku

Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej

Studia Staropolskie. Series Nova

Jezuicki <em>vates Marianus</em>
Agnieszka Borysowska
Cena: 26,25
Staropolskie Arkadie
Pod redakcją Justyny Dąbkowskiej-Kujko i Joanny Krauze-Karpińskiej
Cena: 36,75

Rozprawy Literackie

Literatura Polska w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej

Kontynuatorzy czy Nowatorzy? Młdzi Badacze i ich Warsztaty we Współczesnych Badaniach Nad Lietraturą

Bibliotheca Litterarum Medii Aevi

Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia

Biblioteka Pisarzy Staropolskich

Słownik Polszczyzny XVI Wieku