Archiwum Humanistyki XX Wieku

Badania Polonistyczne za Granicą

Inedita z II Połowy XIX Wieku

Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej

NARRACJA I TOŻSAMOŚĆ (II). ANTROPOLOGICZNE PROBLEMY LITERATURY
Praca zbiorowa. Red. Włodzimierz Bolecki i Ryszard Nycz.
Cena: 33,60
LITERATURA I WIEDZA
Pod red. Włodzimierza Boleckiego i Elżbiety Dąbrowskiej.
Cena: 37,80
LITERACKIE REPREZENTACJE DOŚWIADCZENIA
Pod red. Włodzimierza Boleckiego i Ewy Nawrockiej.
Cena: 33,60
KULTUROWE WIZUALIZACJE DOŚWIADCZENIA
praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Boleckiego i Adama Dziadka
Cena: 36,75
ZAPISYWANIE HISTORII Literaturoznawstwo i historiografia
praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Boleckiego i Jerzego Madejskiego
Cena: 33,60

Studia Staropolskie. Series Nova

Wiązanie sobótkowe
Pod redakcją Estery Lasocińskiej i Wiesława Pawlaka
Cena: 39,00
Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki biskupa Wincentego
Pod redakcją Andrzeja Dąbrówki i Mikołaja Olszewskiego
Cena: 39,00
SZKICE MEDIEWISTYCZNE
Teresa Michałowska
Cena: 29,00
POEZJA ŚWIĘTA
Krystyna Wierzbicka-Trwoga
Cena: 30,00
ODRZUCONY TOPOS
Joanna Kulas
Cena: 29,00

Literatura Polska w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej

Kontynuatorzy czy Nowatorzy? Młdzi Badacze i ich Warsztaty we Współczesnych Badaniach Nad Lietraturą

Bibliotheca Litterarum Medii Aevi

Eberhard z Bremy LABORINTUS
Przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy Dorota Gacka
Cena: 20,00
GODFRYD z VINSAUF (De Vino Salvo): NOWA POETYKA (POETRIA NOVA)
Przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy: Dorota Gacka.
Cena: 26,25

Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia

OPISY NIEKTÓRYCH PAMIĄTEK ZACHOWANYCH W ŚWIĄTYNI SYBILLI W PUŁAWACH
Alina Aleksandrowicz, Artur Timofiejew (wyd.)
Cena: 25,00
PIEŚNI SOBIE ŚPIEWANE
Konstancja Benisławska
Cena: 12,30
TYMOWSKI Kantorbery: POEZJE ZEBRANE
Wydała Wichrowska Elżbieta
Cena: 27,30
POEZJE ZEBRANE. Tom 1.
Adam Stanisław Naruszewicz
Cena: 27,30
WĘGIERSKI Tomasz Kajetan: ORGANY. POEMA HEROIKOMICZNE
Wydała Aleksandra Norkowska
Cena: 17,85
KARPIŃSKI Franciszek: WIERSZE ZEBRANE. Cz. 1
Wydał Tomasz Chachulski
Cena: 28,35

Słownik Polszczyzny XVI Wieku