Archiwum Humanistyki XX Wieku

Badania filologiczne nad cenzurą PRL

Badania Polonistyczne za Granicą

Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia

WĘGIERSKI Tomasz Kajetan: ORGANY. POEMA HEROIKOMICZNE
Wydała Aleksandra Norkowska
Cena: 17,85
KARPIŃSKI Franciszek: WIERSZE ZEBRANE. Cz. 1
Wydał Tomasz Chachulski
Cena: 28,35
POEZJE ZEBRANE. Tom 2.
Adam Stanisław Naruszewicz
Cena: 27,30

Bibliotheca Litterarum Medii Aevi

Inedita z II Połowy XIX Wieku

Filologia XXI

"WESELE" STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO. PROBLEMY KOMPOZYCJI
Rachela Kapłanowa [Maria Renata Mayenowa]
Cena: 25,00

Komunizm. Idee – Dyskursy – Praktyki

Kontynuatorzy czy Nowatorzy? Młdzi Badacze i ich Warsztaty we Współczesnych Badaniach Nad Lietraturą

Literatura Polska w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej

Lupa Obscura

Zapomniana rewolucja
Agata Araszkiewicz
Cena: 30,00
W PRZESTRZENIACH TRADYCJI
Monika Świerkosz
Cena: 29,00
WARSZAWA W OCZACH PISAREK
Małgorzata Büthner-Zawadzka
Cena: 35,00
SFINKS SŁOWIAŃSKI I MUMIA POLSKA
Monika Rudaś-Grodzka
Cena: 27,00
AKUSZERKI TRANSFORMACJI
Agnieszka Mrozik
Cena: 29,00
PROBLEM RELIGII W POLSKICH DZIENNIKACH INTYMNYCH
Katarzyna Nadana-Sokołowska
Cena: 25,00

Nowa Biblioteka Romantyczna

ROMANTYCY I TECHNIKA T. 2
Wojciech Tomasik
Cena: 20,00
POGODA W CZASACH ROMANTYKÓW
Marta Zielińska
Cena: 35,00
MODA POLSKA I ROMANTYCZNA
Izabela Jarosińska
Cena: 30,00
MAGNETYZM
Katarzyna Czeczot
Cena: 40,00
EDUKACJA NIE-SENTYMENTALNA
Izabela Jarosińska
Cena: 35,00

Studia o męskości

Studia Romantyczne

Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej

Studia Staropolskie. Series Nova

POEZJA ŚWIĘTA
Krystyna Wierzbicka-Trwoga
Cena: 30,00
ODRZUCONY TOPOS
Joanna Kulas
Cena: 29,00
WIDZENIE POLIKARPA
Pod redakcją Andrzeja Dąbrówki i Pawła Stępnia
Cena: 31,00
Kirke, Proteusz i Lutnia Rozstrojona
Maciej Pieczyński
Cena: 29,00

Słownik Polszczyzny XVI Wieku

Z historii IBL PAN