Archiwum Humanistyki XX Wieku

Biblioteka Pisarzy Staropolskich

Badania Polonistyczne za Granicą

Inedita z II Połowy XIX Wieku

Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej

Studia Staropolskie. Series Nova

WIDZENIE POLIKARPA
Pod redakcją Andrzeja Dąbrówki i Pawła Stępnia
Cena: 31,00
Kirke, Proteusz i Lutnia Rozstrojona
Maciej Pieczyński
Cena: 29,00
Patavium, Pava, Padwa
Mirosław Lenart
Cena: 28,00

Literatura Polska w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej

Kontynuatorzy czy Nowatorzy? Młdzi Badacze i ich Warsztaty we Współczesnych Badaniach Nad Lietraturą

Bibliotheca Litterarum Medii Aevi

Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia

POEZJE ZEBRANE. Tom 2.
Adam Stanisław Naruszewicz
Cena: 27,30

Biblioteka Pisarzy Staropolskich

Słownik Polszczyzny XVI Wieku