Archiwum Humanistyki XX Wieku

Biblioteka Pisarzy Staropolskich

SĘP SZARZYŃSKI Mikołaj: POEZJE ZEBRANE
(wydali: Radosław Grześkowiak i Adam Karpiński, przy współpracy Krzysztofa Mrowcewicza)
Cena: 23,10
TWARDOWSKI Samuel: PAŁAC LESZCZYŃSKI
(wydał Roman Krzywy)
Cena: 12,60
MORSZTYN Hieronim: FILOMACHIJA.
(wydał Radosław Grześkowiak)
Cena: 23,10
KORCZYŃSKI Adam: WIZERUNK ZŁOCISTEJ PRZYJAŹNIĄ ZDRADY
(wydał Radosław Grześkowiak)
Cena: 23,10

Badania Polonistyczne za Granicą

Inedita z II Połowy XIX Wieku

Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej

Studia Staropolskie. Series Nova

Pogranicza teatralności. Poezja, poetyka, praktyka
Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Dąbrówki
Cena: 20,00
Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej
Praca zbiorowa pod redakcją Wiesława Pawlaka i Magdaleny Piskały
Cena: 35,00
Miles pius et iustus
Lenart Mirosław
Cena: 32,55

Rozprawy Literackie

Literatura Polska w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej

Kontynuatorzy czy Nowatorzy? Młdzi Badacze i ich Warsztaty we Współczesnych Badaniach Nad Lietraturą

Bibliotheca Litterarum Medii Aevi

Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia

Biblioteka Pisarzy Staropolskich

SĘP SZARZYŃSKI Mikołaj: POEZJE ZEBRANE
(wydali: Radosław Grześkowiak i Adam Karpiński, przy współpracy Krzysztofa Mrowcewicza)
Cena: 23,10
TWARDOWSKI Samuel: PAŁAC LESZCZYŃSKI
(wydał Roman Krzywy)
Cena: 12,60
MORSZTYN Hieronim: FILOMACHIJA.
(wydał Radosław Grześkowiak)
Cena: 23,10
KORCZYŃSKI Adam: WIZERUNK ZŁOCISTEJ PRZYJAŹNIĄ ZDRADY
(wydał Radosław Grześkowiak)
Cena: 23,10

Słownik Polszczyzny XVI Wieku