Publikacje poza seriami

ROMANTYZM POLSKO-INFLANCKI
Teresa Rączka-Jeziorska
Cena: 40,00
HEGEMONIA I TRAUMA
Wojciech Śmieja
Cena: 38,00
(W) SIECI MODERNIZMU. HISTORIA LITERATURY – POETYKA – KRYTYKA
pod redakcją Agnieszki Kluby i Magdaleny Rembowskiej-Płuciennik
Cena: 48,00
SZKICE MŁODOPOLSKIE
Jan Tomkowski
Cena: 38,00
JAN LECHOŃ, KAZIMIERZ WIERZYŃSKI. LISTY 1941–1956
opracowała Beata Dorosz przy współpracy Pawła Kądzieli
Cena: 58,00