Publikacje poza seriami

"INNA KOMPARATYSTYKA"
pod redakcją Giovanny Brogi Bercoff, Mariny Ciccarini i Mikołaja Sokołowskiego
Cena: 29,00
NOWOCZESNY ORFEUSZ
Maciej Jaworski
Cena: 39,00
ROZRACHUNKI Z WOJNĄ
Sławomir Buryła
Cena: 30,00
PROJEKT NA DALEKĄ METĘ
pod redakcją Zdzisława Łapińskiego i Anny Nasiłowskiej
Cena: 42,00