Publikacje poza seriami

PŁYNNY TEKST
John Bryant
Cena: 39,90
KAROL IRZYKOWSKI - CZŁOWIEK SPORU, POSTAĆ SPORNA
Pod redakcją Mateusza Chmurskiego, Katarzyny Sadkowskiej, Kingi Siatkowskiej-Callebat
Cena: 45,00
STWORZENIA DARWINA
Justyna Schollenberger
Cena: 49,00
PAMIĘĆ PERWERSYJNA
Jan Borowicz
Cena: 45,00
HOLOKAUST I HIROSZIMA W PERSPEKTYWIE PORÓWNAWCZEJ
Pod redakcją Ariko Kato i Jacka Leociaka
Cena: 35,00
NATURA ARTEFAKTU, KULTURA EKSPONATU
Monika Stobiecka
Cena: 47,00