Publikacje poza seriami

WOMEN AND THE HOLOCAUST: NEW PERSPECTIVES AND CHALLENGES
ed. by Andea Petö, Louise Hecht, Karolina Krasuska
Cena: 30,00
CZYTANIE KRASICKIEGO
pod redakcją Teresy Kostkiewiczowej, Romana Doktóra, Bożeny Mazurkowej
Cena: 38,00
PARATEORIA
Ewa Bobrowska
Cena: 32,00