Publikacje poza seriami

Czytanie Kniaźnina
praca zbiorowa pod redakcją Bożeny Mazurkowej i Tomasza Chachulskiego
Cena: 33,60
Lecz ty spomnisz, wnuku...
Przemysław Dakowicz
Cena: 31,50
Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918
Pod redakcją Grażyny Borkowskiej i Magdaleny Rudkowskiej
Cena: 26,25
LIBRIS SATIARI NEQUEO
praca zbiorowa pod redakcją naukową Joanny Partyki i Ariadny Masłowskiej-Nowak
Cena: 21,00