Publikacje poza seriami

Trzy sztuki włoskie
Edoardo Erba, Fausto Paravidino, Pierpaolo Palladino
Cena: 29,00
Women and the Holocaust: New Perspectives and Challenges
ed. by Andea Petö, Louise Hecht, Karolina Krasuska
Cena: 30,00
Nawracanie Judasza
Stefan Żeromski
Cena: 35,00
Wykłady ze stylistyki i historii literatury
Kazimierz Wóycicki / wstęp i oprac. Maciej Adamski
Cena: 27,00
Dramat w tekście - tekst w dramacie
pod red. Artura Grabowskiego i Jacka Kopcińskiego
Cena: 30,00