Publikacje poza seriami

LIBRIS SATIARI NEQUEO
praca zbiorowa pod redakcją naukową Joanny Partyki i Ariadny Masłowskiej-Nowak
Cena: 21,00
Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918
Pod redakcją Grażyny Borkowskiej i Magdaleny Rudkowskiej
Cena: 26,25
Lecz ty spomnisz, wnuku...
Przemysław Dakowicz
Cena: 31,50