Publikacje poza seriami

Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918
Pod redakcją Grażyny Borkowskiej i Magdaleny Rudkowskiej
Cena: 26,25
Lecz ty spomnisz, wnuku...
Przemysław Dakowicz
Cena: 31,50
Czytanie Kniaźnina
praca zbiorowa pod redakcją Bożeny Mazurkowej i Tomasza Chachulskiego
Cena: 33,60
Leksykon Lalki
praca zbiorowa
Cena: 27,00