Publikacje poza seriami

NOWA HUMANISTYKA
Pod redakcją P. Czaplińskiego, R. Nycza oraz D. Antonika, J. Bednarek, A. Daukszy i J. Misuna
Cena: 58,00
FILOLOGIA. LEKCJA WOLNOŚCI
Wybór Maria Prussak
Cena: 42,00
BRONISŁAWA WALIGÓRSKA LISTY Z CYTADELI 1886
Pod redakcją Moniki Rudaś-Grodzkiej
Cena: 39,00
CYFROWA SEMIOPOETYKA
Ewa Szczęsna
Cena: 42,00
DIDASCALICON
Hugon ze Świętego Wiktora
Cena: 30,00
KRYTYKA TEKSTU NA ROZDROŻACH
Łukasz Cybulski
Cena: 42,00