Publikacje poza seriami

CZYTANIE KRASICKIEGO
pod redakcją Teresy Kostkiewiczowej, Romana Doktóra, Bożeny Mazurkowej
Cena: 38,00
PARATEORIA
Ewa Bobrowska
Cena: 32,00
OBRAZ LITERATURY W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ PO ROKU 89
Pod redakcją Andrzeja Wernera i Tomasza Żukowskiego
Cena: 36,00