Publikacje poza seriami

NOWA POEZJA POLSKA WOBEC TRADYCJI
Pod redakcją Sławomira Buryły i Marty Flakowicz-Szczyrby
Cena: 37,00
QUEEROWE SUBWERSJE
Piotr Sobolczyk
Cena: 37,00
TRZY SZTUKI WŁOSKIE
Edoardo Erba, Fausto Paravidino, Pierpaolo Palladino
Cena: 29,00
OD NEW ORLEANS DO MISSISSAUGA
praca zbiorowa pod redakcją Beaty Dorosz
Cena: 25,00
WOMEN AND THE HOLOCAUST: NEW PERSPECTIVES AND CHALLENGES
ed. by Andea Petö, Louise Hecht, Karolina Krasuska
Cena: 30,00