Publikacje poza seriami

Katalog rękopisów Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu. Tom II
oprac. Andrzej Biernat i Wiesława Kordaczuk
Cena: 89,00
Mémoires T. I-II
Ladislas Mickiewicz / édition établie par Emilia Kolinko
Cena: 140,00
Listy. Tom III
Maria Dąbrowska, Stanisław Stempowski / oprac. Ewa Głębicka
Cena: 89,00