Publikacje poza seriami

RATUNKIEM JEST TYLKO POEZJA
Michał Kłosiński
Cena: 38,00
ZAMIEĆ
Stefan Żeromski
Cena: 30,00
POKÓJ WYOBRAŹNI / THE ROOM OF IMAGINATION
Katarzyna Tokarska-Stangret (tekst), Aleksandra Grudzińska i Bogna Podbielska (ilustracje)
Cena: 48,00
KULTURA AFEKTU ? AFEKTY W KULTURZE
Pod redakcją Ryszarda Nycza, Anny Łebkowskiej i Agnieszki Daukszy
Cena: 44,00
NOWA POEZJA POLSKA WOBEC TRADYCJI
Pod redakcją Sławomira Buryły i Marty Flakowicz-Szczyrby
Cena: 37,00
QUEEROWE SUBWERSJE
Piotr Sobolczyk
Cena: 37,00