Publikacje poza seriami

Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Listy 1941-1956
oprac. Beata Dorosz przy współpracy Pawła Kądzieli
Cena: 58,00
Czytanie Trembeckiego. Tomy 1-2
pod red. Jerzego Snopka, Wojciecha Kaliszewskiego i Bożeny Mazurkowej
Cena: 69,99
Teksty kultury uczestnictwa
pod red. Andrzeja Dąbrówki, Macieja Maryla i Aleksandry Wójtowicz
Cena: 42,00
Teresa Kostkiewiczowa w rozmowie z Magdaleną Partyką
Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Partyka
Cena: 39,00